Vind je deze blog interessant? Deel hem vooral op jouw socials!

Circuitry in Human Design

Het begrijpen van je eigen Human Design kan een krachtig hulpmiddel zijn in je persoonlijke ontwikkeling. Het stelt je in staat om je unieke energie beter te begrijpen en hoe je deze het meest effectief kunt inzetten. Een van de belangrijkste aspecten van Human Design is het concept van circuitry, ofwel de stromingen van energie binnen jouw persoonlijke chart.

Hoe je jouw Human Design Chart kunt lezen

Je Human Design Chart, ook wel je Bodygraph genoemd, is een visuele weergave van de verschillende circuits en kanalen die je energie vormen.
 
Elk kanaal in je chart wordt weergegeven als een lijn die twee centra verbindt. De getallen aan weerszijden van het kanaal vertegenwoordigen de poorten waar de energie doorheen stroomt. De kleur van het kanaal kan je vertellen of het een bewuste (zwart), onbewuste (rood) of gemengde (rood en zwart) eigenschap is.

Elk channel is naast een weergave van jouw talenten en thema’s, ook deel van een grotere energie stroom die circuitry heet. Elk channel in Human Design is onderdeel van een groter circuitry. Elk channel heeft een thema, maar ieder circuit heeft ook een thema die deze channels beïnvloedt.

De channels en bijbehorende circuits die terugkomen in jouw chart geven je inzicht in de manier waarop jij business mag doen en jouw aanbod mag inrichten. Onthoud: alles begint uiteraard nog steeds bij strategie en autoriteit.

Channels die deel uitmaken van hetzelfde circuit zullen vaak een pad vormen dat door verschillende centra loopt. Door te kijken naar de channel in je chart, kun je een idee krijgen van welk circuit het meest dominant is in je design. 

De betekenis van jouw Circuits

De circuits in je Human Design geven je een breder beeld van de uiting van jouw energie. Het bepaalt als het ware de achtergrondmuziek in je chart, het bepaalt de energie die ergens is. Elk circuit heeft een bepaalde manier van energiestromen en kan je inzicht geven in de manier waarop jij jouw bedrijf benadert, hoe je communiceert en hoe jij naar de wereld kijkt .


Onthoud: Je Human Design is uniek voor jou. Dus hoewel de circuits algemene thema's hebben, zullen ze zich op unieke manieren uiten in jouw leven. 

De drie hoofd circuits in Human Design

Er zijn drie hoofd circuits binnen het Human Design Systeem: Collective, Tribal en Individual. Elk van deze circuits heeft zijn eigen unieke energie dynamiek en thema.

Collective Circuit

Het Collective Circuit is gericht op het collectief, de grotere groep of samenleving. De energie van dit circuit is gemaakt om grotere groepen mensen te inspireren en veranderingen op grotere schaal aan te brengen. De keynote van dit circuit is niets voor niets: delen. Het gaat over het delen van ervaringen met het collectief, zodat er van elkaar geleerd kan worden. Het is de stroming die ons verbindt met de bredere gemeenschap en de wereld om ons heen.

Kanalen die bij het Collective Circuit horen:

 • Understanding Circuit (Een subcircuit van Collective): 63/4, 17/62, 31/7, 15/5, 9/52, 18/58, 48/16
 • Sensing Circuit (Een subcircuit van Collective): 47/64, 11/56, 33/13, 46/29, 42/53, 41/30, 35/36

Tribal Circuit

Het Tribal Circuit is gericht op de 'tribe' of de directe gemeenschap. De energie van dit circuit is gemaakt om de directe groep mensen om je heen te ondersteunen en te zorgen voor de directe groep of familie. Het is de stroming die ons verbindt met diegenen die het dichtst bij ons staan.

Kanalen die bij het Tribal Circuit horen:

 • Defense Circuit (Een subcircuit van Tribal): 59/6, 50/27
 • Ego Circuit (Een subcircuit van Tribal): 45/21, 40/37, 19/49, 54/32, 44/26

Individual Circuit

Het Individual Circuit is gericht op het individu. De energie van dit circuit is gemaakt om authentieke zelfexpressie en individuele transformatie te ondersteunen. Het is de stroming die ons verbindt met ons unieke pad en ons authentieke zelf.

Kanalen die bij het Individual Circuit horen:

 • Integration Circuit (Een subcircuit van Individual): 57/10, 57/20, 10/20, 20/24
 • Centering Circuit (Een subcircuit van Individual): 51/25, 10/34
 • Knowing Circuit (Een subcircuit van Individual): 61/24, 43/23, 1/8, 2/14, 3/60, 12/22, 38/28, 57/20

Binnen elk van deze hoofdcircuits zijn er nog specifiekere subcircuits en kanalen die een nog gedetailleerder beeld geven van de energie in jouw chart. Maar voor nu is het voldoende om te weten dat elk circuit een specifiek thema heeft en een bepaalde manier van functioneren vertegenwoordigt. Mocht je het tof vinden, dan kun je er hier dieper op induiken. 

Het toepassen van Circuitry in het dagelijks leven

Als we eenmaal inzicht hebben in de hoofdcircuits van ons Human Design, kunnen we dit inzicht toepassen op onze dagelijkse routines, onze communicatie, en onze manier van werken.

Individual Circuit: Als je voornamelijk een Individual Circuit in je chart hebt, dan is authenticiteit je kracht. Probeer jezelf niet in een bepaalde vorm te stoppen of aan de verwachtingen van anderen proberen te voldoen. Je bent gemaakt om uniek te zijn en om jouw unieke pad te bewandelen. In je werk kan dit betekenen dat je je het beste voelt als je je eigen projecten kunt creëren en leiden waarin je het volledig op jouw eigen manier kunt doen. Zonder controle van een ander.

 
Tribal Circuit: Mensen met een dominant Tribal Circuit hebben de natuurlijke neiging om voor anderen te zorgen en hebben vaak sterke banden met hun gemeenschap of familie. Ze voelen zich het fijnst in kleinschalige, hechte groepen. Vaak geldt voor deze mensen; liever een klein groepje échte vrienden, dan allemaal oppervlakkige relaties. In je bedrijf kan dit betekenen dat je je het fijnste voelt in een rol waarin je anderen kunt ondersteunen in hun proces.

 
Collective Circuit: Met een dominant Collective Circuit heb je de neiging om op een grotere schaal te denken en te handelen. Je bent waarschijnlijk geïnteresseerd in sociale situaties en je wilt graag iets bijdragen aan de gemeenschap of de wereld als geheel. In je bedrijf kan dit betekenen dat je je het meest thuis voelt in een model dat je in staat stelt om een grotere impact te hebben op een grotere groep. 

Het belichamen van je circuitry

Het begrijpen van je dominante circuitry in Human Design is pas de eerste stap. Het werkelijk integreren en belichamen van de energieën die je circuitry vertegenwoordigt, kan ontzettend veel voor je doen. Helemaal in je bedrijf. Alleen het leven en belichamen ervan gaat verder dan alleen weten hoe jouw circuitry werkt. Het gaat over het experimenteren met de energieën en ontdekken hoe ze in jouw leven werken. Hoe ervaar jij ze? Wat doe je waarin je jouw circuitry terug ziet? Waar stroomt het niet in je bedrijf en zou dat met je circuitry te maken kunnen hebben?

 
Individual Circuit: Mensen met een sterke Individual circuitry worden vaak gedreven door hun unieke visie en expressie. Ze kunnen voelen dat ze 'anders' zijn en dat is precies hun kracht. Ze zijn de innovators en de trendsetters, degenen die de status quo uitdagen. Het belichamen van dit circuit betekent authentiek leven, trouw aan je eigen unieke pad, ongeacht wat anderen kunnen denken of zeggen. Het betekent ook omarmen van de eenzaamheid die soms kan komen met het volgen van je eigen pad.


Tribal Circuit: Degenen met een dominante Tribal circuitry hebben vaak een sterke focus op gemeenschap en familie. Ze worden gedreven door de behoefte om te ondersteunen en ondersteund te worden. Het belichamen van dit circuit betekent het aangaan van diepe en zinvolle relaties, het creëren van een gevoel van gemeenschap, en het ondersteunen van anderen in hun reis. Het betekent ook leren om hulp te vragen wanneer je het nodig hebt. Je kunt namelijk de neiging hebben om vooral anderen te ondersteunen, zonder zelf ondersteuning en hulp te accepteren.

 
Collective Circuit: Mensen met een sterk Collective circuit zijn vaak gericht op het grotere geheel, het zien van de bredere patronen en trends. Het belichamen van dit circuit betekent het delen van jouw ervaringen, omarmen dat je grote ideeën hebt en dat jij een bijdrage wilt leveren aan de verbetering van de wereld. Het betekent ook het delen van je visie met de wereld, en anderen inspireren om dit ook te doen.

Circuitry en zelfbewustzijn

Het begrijpen van je dominante circuitry kan je helpen om meer zelfbewust te worden. Elke circuit heeft zijn eigen uitdagingen en lessen te leren, en het erkennen van deze kan je helpen om een dieper inzicht te krijgen in jezelf en je pad in het leven.


Individual Circuit: De uitdagingen van dit circuit kunnen liggen in het omgaan met het gevoel anders te zijn en het navigeren in een wereld die vaak is gebouwd voor de 'norm'. Het leren om jezelf te accepteren zoals je bent, en om je unieke bijdrage aan de wereld te waarderen, kan een belangrijke les zijn voor degenen met een Individual circuit.


Tribal Circuit: Voor degenen met een Tribal circuit kan de uitdaging liggen in het navigeren van relaties en het in balans brengen van de behoeften van het individu met die van de groep. Het leren om gezonde grenzen te stellen, en om zowel te geven als te ontvangen, kan een belangrijke les zijn.


Collective Circuit: Mensen met een Collective circuit kunnen worstelen met het gevoel overweldigd te zijn door de omvang van de problemen waarmee de wereld vandaag de dag geconfronteerd wordt. Het leren om te focussen op wat je kunt doen, en om te vertrouwen op het proces van collectieve evolutie, kan een belangrijke les zijn.


Door te begrijpen welk circuit je domineert, kun je beginnen te herkennen welke uitdagingen en lessen relevant voor jou kunnen zijn. En vanuit dit bewustzijn, kun je beginnen om bewustere keuzes te maken die in lijn zijn met wie je werkelijk bent. Door je bewust te worden van de circuits in jouw Human Design, kun je een beter begrip krijgen van hoe je energie functioneert en hoe je deze kunt inzetten op een manier die in overeenstemming is met je ware zelf.

Dus of je nu een dominant Collective, Tribal of Individual circuit hebt, onthoud dat elk circuit zijn eigen kracht en potentieel heeft, en dat de sleutel tot succes ligt in het omarmen van jouw unieke design.

Lees onze nieuwste blogs

MEER LEREN OVER JOUW HUMAN DESIGN & WAT HET BETEKENT?

Dan raden wij aan om te starten met een Human Design Report.

Dit is een digitaal document van 60-100 pagina’s (afhankelijk van jouw chart) die je praktische en begrijpelijke informatie geeft over jouw Human Design. Een handboek voor jouw Human Design experiment om te gaan leren & leven naar jouw Human Design.

In jouw report leer je over:

 • Informatie over je energietype en hoe je hiernaar kan leven in de praktijk
 • Je strategie; hoe je alignment en succes creëert 
 • Je innerlijke autoriteit; hoe jij van nature gemaakt bent om beslissingen te maken
 • Jouw profiel & op welke manier dit in relaties werkt
 • Definitie; je werkflow en hoe je energie door je chart heen stroomt
 • Uitleg over al jouw gedefinieerde centrums en wat ze voor jou betekenen 
 • Uitleg voer al jouw ongedefinieerde centrums en welke wijsheid je hieruit kan leren
 • Uitleg over al je gedefinieerde channels en welke talenten die met zich mee brengen
 • Uitleg over al je gedefinieerde gates en wat ze betekenen voor jouw leven

Wanneer je jouw report vandaag besteld. Ontvang je 'm binnen 24-72 uur in je mailbox!

Chat openen
Hulp nodig?
Hi! Team Twin2win hier👋
Hoe kunnen we je helpen?